dt-utils - sada utilit pro práci s datumy souborů

Sada utilit pro Windows, která umožňuje manipulaci s datumy souborů.

Každý soubor ve Windows má nastaveny tři různé časové hodnoty - datum a čas vytvoření souboru, datum a čas poslední změny a datum a čas poslední návštěvy (i když automatická aktualizace poslední návštěvy je ve Windows často ve výchozím stavu vypnuta).

Tohle je moje sada utilit, které umožní práci s těmito hodnotami a jejich změny.

Download a dokumentaci najdete zde: /dt-utils