Imokutr - knihovna pro tvorbu náhledů obrázků

Imokutr je moje PHP knihovna pro automatickou tvorbu náhledů obrázků.

Umí JPEG, PNG a GIF včetně průhlednosti.

Hledal jsem pro svůj CMS nějaké řešení pro Nette, které by umožnilo snadné automatické vytváření náhledů obrázků.

Nějaké PHP knihovny jsem našel, ale nic z toho mi nevyhovovalo, tak jsem si napsal vlastní. Přestože je primárně určena pro Nette 2.4, dá se použít i samostatně.

Změnší požadovaný JPEG, PNG nebo GIF, včetně průhlednosti a uloží ho s unikátním url, takže příště už se stahuje z disku a nemusí se znovu vytvářet.

Dokumentace: /imokutr

GitHub: https://github.com/skachcz/imokutr

Composer balíček: https://packagist.org/packages/skachcz/imokutr